Logo UE Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Działanie 16 „Współpraca”
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności spółki na rynku drobiarskim poprzez wdrożenie innowacji dotyczących wylęgu piskląt w zakładzie wylęgowym w Wijewie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.